Endringer i tobakksskadeloven

Prop. 55 L (2012-2013), Innst. 247 L (2012-2013), Lovvedtak 41 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2013 Innst. 247 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i tobakksskadeloven som tar sikte på å hindre barns adgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Endringene ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, og noen av forslagene fikk også støtte fra Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.04.2013