Lov om endringar i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av prisar, utbyte og konkurranseforhold

Ot.prp. nr. 21, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 39 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. O. nr. 28 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.03.1991