Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2013

Innst. 1 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.10.2012 Innst. 1 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2012