Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1991

Innst. S. nr. 1 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.10.1990 Innst. S. nr. 1 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.10.1990