Klage fra Leif Pedersen, Tromsø, over angivelig forbigåelse ved utnevning av fylkeslandbrukssjef i Troms

Innst. S. nr. 147 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 15.05.1991 Innst. S. nr. 147 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1991