Henvendelse fra Elen Kjendlie, Bekkestua, på vegne av sin mor, Ingeborg Nerdrum Kjendlie, om samordning av pensjon av statskassen med folketrygden

Innst. S. nr. 177 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1991 Innst. S. nr. 177 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991