Representantforslag om økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark

Dokument 8:15 LS (2012-2013), Innst. 236 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anne Karin Olli, Anders B. Werp, Bjørn Lødemel, Linda C. Hofstad Helleland, Svein Harberg, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.03.2013 Innst. 236 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2013

   Behandlet første gang i Stortinget: 21.03.2013