Representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer)

Dokument 8:11 L (2012-2013), Innst. 236 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen, Oskar J. Grimstad, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.03.2013 Innst. 236 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2013

   Behandlet første gang i Stortinget 21.03.2013