En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2013 Innst. 248 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2013