Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap

Dette dokument

  • Innst. 248 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 6 (2012–2013)
  • Dato: 14.03.2013
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 96

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. mars 2013

Aksel Hagen

Lise Christoffersen

leder

ordfører