Lov om endring i lov av 24. oktober 1946 om barnetrygd (kontantstøtte)

Ot.prp. nr. 8 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet