Svar på forslag m.v. oversendt av Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1990

Dokument nr. 3A, innst. S. nr. 46 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 28.11.1990 Innst. S. nr. 46 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1990