Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1989-30. juni 1990 ( Regjeringsprotokollane)

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 166 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.05.1991 Innst. S. nr. 166 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991