Tilbaketrekning av Ot.prp. nr. 1 for 1990-91 om skatteopplegget for 1991

Ot.meld. nr. 3, innst. O. nr. 8 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1990 Innst. O. nr. 8 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1990