Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 22 S (2012-2013), Innst. 139 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 139 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 på enkelte kapitler under Helse- og omsorgsdeparementets ansvarsområde. Til sammen innebærer endringene en netto utgiftsøkning på 363 mill. kroner

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012