Skatteopplegget for 1991 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 7, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 12 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. O. nr. 10 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 17.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1990