Forhøyelse av engangsavgiften på kombinerte biler m.m.

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 43 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.11.1990 Innst. S. nr. 43 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1990