Forslag 1-6 oversendt fra Odelstinget i forbindelse med behandling av TV-2. Lov om reklame i kringkasting m.v. Lokalisering av Hovedsete for TV-2

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet