Endringer på statsbudsjettet for 1990 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 16, innst. S. nr. 63 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1990 Innst. S. nr. 63 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990