Endringer i bevilgningene under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern i statsbudsjettet for terminen 1990

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 51 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. S. nr. 51 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1990