Endringer på statsbudsjettet 1990 under kap. 1150 og kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 57 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. S. nr. 57 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1990