Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1989 av statens interesser i: Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger ( SIFBO), Selskapet for industrivekstanlegg ( SIVA), Den Norske Stats Husbank

Innst. S. nr. 136 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 03.05.1991 Innst. S. nr. 136 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1991