Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1989 av statens interesser i: Norsk Forsvarsteknologi A/S, A/S Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss A/S, A/S Horten Verft (under avvikling), Norsk Jern Holding A/S, Norsk Koksverk A/S (under avvikling), Store Norske Spitsberge Kulkompani A/S, Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, A/S Olivin, Sulitjelma Bergverk A/S, Kings Bay Kull Comp A/S, A/S Bjørnøen, Den Norske Industribank A/S

Innst. S. nr. 106 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 13.03.1991 Innst. S. nr. 106 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 22.03.1991