Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 181 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.01.2013 Innst. 181 S (2012-2013)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har med virkning fra 1. oktober 2012 fastsatt lønnen for Høyesteretts dommere slik: Høyesterettsjustitiarius kr. 1 802 000 Høyesterettsdommer kr. 1 554 000

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 24.01.2013

      Behandlet i Stortinget: 05.02.2013