Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 181 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.01.2013 Innst. 181 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med virkning fra 1. oktober 2012 fastsatt lønnen for Høyesteretts dommere slik: Høyesterettsjustitiarius kr. 1 802 000 Høyesterettsdommer kr. 1 554 000

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2013