Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift og visse særavgiftslover

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 31-36 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. O. nr. 30 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.03.1991