Norsk Sameråds og Sametingets virksomhet i 1989

St.meld. nr. 29, innst. S. nr. 105 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 13.03.1991 Innst. S. nr. 105 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1991