Lov om Statens Banksikringsfond

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 37 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. O. nr. 31 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.03.1991