Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen

Innst. 206 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.02.2013 Innst. 206 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gjenvalgt Berit Brørby og Carl I. Hagen som medlemmer av styret for Domstoladministrasjonen, for perioden 1. august 2013 - 31. juli 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.02.2013