Bevilgning til Statens Banksikringsfond

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 91 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. S. nr. 91 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1991