Tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse med norsk sanitetsstøtte til gjennomføringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 678

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 79 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1991 Innst. S. nr. 79 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1991