Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 75, innst. S. nr. 161 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1991 Innst. S. nr. 161 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1991