Den 77. internasjonale arbeidskonferanse i Gen ve 1990 ( ILO)

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 144 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1991 Innst. S. nr. 144 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1991