Lov om forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten

Ot.prp. nr. 64, innst. O. nr. 84, besl. O. nr. 81 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. O. nr. 84 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991