Statstilskudd til de 6. Paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994

St.prp. nr. 77, innst. S. nr. 187 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. S. nr. 187 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1991