Representantforslag om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet

Dokument 8:52 S (2012-2013), Innst. 343 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Torbjørn Røe Isaksen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF), (V), (H) Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 343 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine Skei Grande og Torbjørn Røe Isaksen om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet. Representantforslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013