Reindriftsavtalen 1990-91, 2. avtaleår, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1991

St.prp. nr. 59, innst. S. nr. 138 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1991 Innst. S. nr. 138 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1991