Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 370 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Digital agenda for Norge- IKT for vekst og verdiskaping. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013