Innstilling fra næringskomiteen om digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 28. mai 2013

Terje Aasland

Svein Flåten

leder

ordfører