Internasjonale valutaforhold og virksomheten i Det internasjonale valutafondet

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 112 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 112 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1991