Utbygging og ilandføring av olje og gass fra feltene Tordis og Loke m.v.

St.prp. nr. 56, innst. S. nr. 143 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 08.05.1991 Innst. S. nr. 143 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1991