Utbygging av et tredje transportsystem for gass til kontinentet

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 153 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. S. nr. 153 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1991