Del 42 av NATOs fellesfinansierte infrastrukturprogram

St.prp. nr. 79, innst. S. nr. 156 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. S. nr. 156 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1991