Lov om overføring av domfelte m.m.

Ot.prp. nr. 47, innst. O. nr. 56, besl. O. nr. 57 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. O. nr. 56 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1991