Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. desember 1990 og øking av bevilgningen under kap. 674, post 51 for 1991

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 107 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1991 Innst. S. nr. 107 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 22.03.1991