Representantforslag om å leggje til rette for å prøve ut ulike modellar for grunneigarstyrt forvalting av verneområde eller område som vert vurdert verna

Dokument 8:134 S (2012-2013)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Elisabeth Vik Aspaker, Olemic Thommessen, Svein Harberg, Siri A. Meling Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet