Endringar i statsbudsjettet for 1991 under kapitla 2711 diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. og 2755 helsetenesta i kommunane ( Lege-, fysioterapeut- og psykologoppgjeret)

St.prp. nr. 101, innst. S. nr. 238 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.06.1991 Innst. S. nr. 238 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1991