Endring av bevilgningene og bestillingsfullmakt på statsbudsjettet for 1991 under kap. 2600. Trygdeetaten til kjøp av datautstyr m.m. TRESS-90

St.prp. nr. 97, innst. S. nr. 204 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. S. nr. 204 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991