Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører ( samboerskap)

Ot.prp. nr. 52, innst. O. nr. 72, besl. O. nr. 74 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1991 Innst. O. nr. 72 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991