Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1991 og om øking av bevilgning under kap. 674, post 51 for 1991

St.prp. nr. 93, innst. S. nr. 175 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1991 Innst. S. nr. 175 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991