Fra visjon til virke. Om høgre utdanning

St.meld. nr. 40, innst. S. nr. 230 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1991 Innst. S. nr. 230 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1991